Oferuje wykonanie operatów szacunkowych obejmujących:

  • Wycenę nieruchomości lokalowych.
  • Wyceny nieruchomości gruntowych.
  • Wyceny nieruchomości zabudowany budynkami lub budowlami trwale związanymi z gruntem
  • Wyceny nieruchomości budynkowych
  • Wycenę prawa użytkowania wieczystego gruntu
  • Wycenę Spółdzielczego Własnościowego Prawa do lokalu
  • Wycenę maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
  • Wycenę przedsiębiorstw
  • Wycenę maszyn i urządzeń

Wykonywane wyceny mogą być wykorzystywane między innymi do: uzyskania kredytów bankowych, w tym hipotecznych, postępowań spadkowych, postępowań skarbowych, celów księgowych, zniesienia współwłasności, podziału majątku i innych.

Ponadto oferuję wykonanie innych opracowań i analiz rynku niestanowiących operatu szacunkowego oraz doradztwo przy nabywaniu i sprzedaży nieruchomości i innych sprawach związanych z nieruchomościami.

Wykonuję wyceny nieruchomości na terenie całej Małopolski.

Posiadam odpowiednią bazę danych do wyceny każdej nieruchomości w obrębie województwa.

Moją specjalizacją jest wycena na cele zabezpieczenia kredytów hipotecznych na obszarze miasta Krakowa i powiatu krakowskiego.

W swojej pracy stosuję zasadę ciągłego doskonalenia. Oto przykłady moich ostatnich szkoleń:

Jestem również członkiem organizacji zawodowych:

mgr inż. Maciej Wrona

telefon: 502 613 801 

e-mail: maciejwronaPK@gmail.com

Biuro:

ul. Mazowiecka 125/154

30-023 Kraków

Dane firmy:

RZM Maciej Wrona

ul. Armii "Kraków" 70

30-433 Kraków

NIP: 679-276-61-39

Wycenę usługi i drobne porady wykonuje na mój koszt.

Zapraszam do kontaktu: